Опубликован 2022-01-05

AHMAD YASSAVIY «DEVONI HIKMATLAR”IDAGI INSONNING MA’NAVIY QIYOFASI HAQIDAGI QARASHLARDAN FOYDALANISH.

Аннотация


Mazkur maqolada tarbiyaning tarixiy ildizlari, yurtimizda inson ma’naviy-axloqiy tarbiyasi muammosi bo’yicha olib borilgan izlanishlarda ilgari surilgan g’oyalar, xususan  Ahmad Yassaviyning insonparvarlik g’oyalarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati to’g’risida fikr yuritiladi.

Как цитировать


Muxammadiyeva, S. (2022). AHMAD YASSAVIY «DEVONI HIKMATLAR”IDAGI INSONNING MA’NAVIY QIYOFASI HAQIDAGI QARASHLARDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4745

Библиографические ссылки


Axmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 yil.

Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome` as-sahih. -T.: “Qomuslar” bosh tahririyati, 1991-1992 yillar , 1- 4-kitoblar.

N. Komilov. Tasavvuf. -T.: «Yozuvchi», 1996 y

N.Komilov. «Komil inson haqida 4 risola». -T.: «Ma’naviyat»,1997 y.

Kubro Shayx Najmiddin. Jamoling menga bas: Ruboiylar /Forsiydan Matnazar Abdulxakim tarj.-T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1994.-64 b.

Pardayeva, K., Tangirov, A., & Muxammadiyeva, S. (2020). The Use Of The Humanistic Ideas Of Khoja Ahmad Yassavi I+-9n The Teaching Of Pedagogical Sciences. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muxammadiyeva, S., & Farsaxonova, D. (2020). PEDAGOGY OF EASTERN THINKERS THE ISSUE OF ETHICAL EDUCATION IN THEIR VIEWS. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Sayyora Muxammadiyeva

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

pedagogika, ta’lim, tarbiya, axloq, insonparvarlik, halollik, nafs tarbiyasi, ma’naviy meros
Powered by I-Edu Group