Опубликован 2022-02-25

MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOLALAR XOTIRA XUSUSIYATI VA UNING RIVOJLANISHIGA TO’SQINLIK QILUVCHI OMILLAR.

Аннотация


Ushbu maqolada xotira xususiyatlari, bolalar xotidasi taraqqiy edish davirlari, bolalar xotirasi tasnifi,  turli endogen va egzogen tasirlarni xotiraga tasiri, bolalar xotirasini rivojlantirish yo’llari haqida.

Как цитировать


Islomova, O. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOLALAR XOTIRA XUSUSIYATI VA UNING RIVOJLANISHIGA TO’SQINLIK QILUVCHI OMILLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4823

Библиографические ссылки


“UMUMIY PSIXOLOGIYA” P.I.Zufarova, P.I.Ivanova. O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyatinashriyoti, Toshkent-2015

“BOLALAR PSIXOLOGIYASI VA PSIXODIAGNOSTIKASI” Z.T.Nishonova, G.K. Alimova, A.G’.Turg’unboyeva, M.X.Asranboeva. TOSHKENT-2017.

“MAXSUS PEDAGOGIKA” P.M.Po’latova, L.Sh. Nurmexammedova, D.B.Yakubjonova, Z.N.Mamarajabova, Sh.M.Amirsaidova, A.D.Sultonova. TOSHKENT-2014

“UMUMIY PEDAGOGIKA” N.Atayeva, F.Rasulova , M.salayeva, S.Hasanov. TOSHKENT-2012.

“PSIXALOGIK XIZMAT” Z.T.Nishonova. TOSHKENT ,,YANGIYO’L POLIGRAPH SERVICE’’ 2007.

“PEDAGOGIK-PSIXALOGIK DIAGNOSTIKA”. D.A.Nurkeldiyeva. Toshkent ,,VNESHINVERSTPROM’’ 2009.I

“UMUMIY PSIXALOGIYA”. E.G’oziyev. ,,Asian Book House’’ Toshkent 2020.

Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2020). OQUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK OYIN VA MASHQLARNI TANLASH TEXNOLOGIYASI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Музаффарова, Х. Н., & Эгамназаров, М. Ю. (2017). Махсус таълимда болалар интеллекти даражасини аниқлашда психологик-педагогик эксперимент ўтказиш технологияси. Современное образование (Узбекистан), (7).

Тангирова, Д., & Музаффарова, Х. (2014). Нарушения фонетических норм, встречающиеся в речи учащихся, и пути их исправления. Молодой ученый, (20), 738-740.

Muzaffarova, X. O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari. Bola va Zamon jurnal. T, (2-2019).

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Islomova, O. (2020). UMUMIY TIPDAGI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI TUZATISHDA SIFATLI LOGOPEDIK XIZMAT. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Islomova, O. (2022). NUTQ BUZILISHLARI PSIXOPROFILAKTIKASIDA TURLI XIL PSIXOLOGIK O’YINLARNI TASHKIL ETISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4821

Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASHDA “STEM” TIZIMIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4824

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB-INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2021). Ақли заиф болаларни ташхиcлаш ва уни амалга оширишга қўйиладиган талаблар. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788

Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Islomova, O. (2020). UMUMIY TIPDAGI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI TUZATISHDA SIFATLI LOGOPEDIK XIZMAT. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1)

Islomova, O. (2022). NUTQ BUZILISHLARI PSIXOPROFILAKTIKASIDA TURLI XIL PSIXOLOGIK O’YINLARNI TASHKIL ETISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4821

Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASHDA “STEM” TIZIMIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4824

Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1190

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6183

haqberdiyev jamoliddin MAXSUS MAKTAB –INTERNATDA KOKLEARI MPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiyafanlari2021-09-30https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

haqberdiyevjamoliddin"KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLA QANDAY REABILITATSIYAGA MUHTOJ?"Zamonaviy ta'lim dapedagogika va psixologiya fanlari https:// ppmedu.jspi.uz

haqberdiyevjamoliddin, mannonovanozima NUTQNING KECHIKISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO’LLARIZamonaviyta'limdapedagogikavapsixologiyafanlari

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB -INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Jamoliddin Haqberdiyev, KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLANI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagog yand psychologyin modern educationhttps://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Jamoliddin Haqberdiyev, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАДЕРЖКУ РЕЧИ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlarihttps://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Авторы


Ozoda Islomova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

maktabgacha yosh bola, xotira, nutq, fonetik, tasnif , motorika.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group