Опубликован 2022-06-30

ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА ИННОВАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШ

Аннотация


Бугунги кунда ҳар қандай давлатнинг барқарор тараққиёти асосини инновацион фаолият ташкил этади. Тарих шундан далолат берадики, инсон ўзининг ақл-заковати билан дастлабки меҳнат қуролларини ўйлаб топишдан, алгоритм ва нанозарралар, замонавий инновацион компютер, қуёш ва бошқа юқори технологияларни кашф этишгача бўлган мураккаб йўлни босиб ўтди.

Как цитировать


berdiyorova, shoira, & Mamadiyorova, G. (2022). ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА ИННОВАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6419

Библиографические ссылки


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22 январ 2018 йилдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ПФ-5308 –сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 7 феврал 2017 йилдаги ПФ-4947-сон Фармони билан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентабрдаги “2019 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони.

А.Мухторов;Ш.И. Мустафақулов “Талим соҳаларини ривожлантириш буйича хориж тажрибалари” -“Иқтисодиё ва инновацион технологиялар” илмий журнал 2012 й №4 май;

Ривожланган хорижий мамлакатлар таълим тизимини Бошқариш ва молиялаштириш тажрибалари. Рустамова Д.Д. Таълим, фан ва инновация. Маъанавиймаърифий, илмий-услубий журнал. 2015 йил, 2-сон;

Toshpo'latova, N. (2021). ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ РАҲБАРИНИНГ МУЛОҚОТИ ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (3). Toshpo'latova, N. (2021). YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA–O’QUVCHILAR RUHIYАTINI HISOBGA OLISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Munarova Rano Usarovna, Saparova Zamira Ibrahimovna, Yuldoshev Sardor Asliddin o’g’li, Akhmedova Shokhida Mukhtarovna.THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-ISSN: 2455-3662,2019

Axmedova, S. (2019). FACTORS AND TRENDS OF ECONOMIC GROWTH. Экономика и социум, (10), 17-20.

Shagazatova, B. X., Mirkhaydarova, F. S., Artikova, D. M., Axmedova, F. S., & Kudratov, N. A. (2019). FEATURES OF DIABETES MELLITUS IN HIV-INFECTED PATIENTS. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi, (1), 149-152.

Munarova Rano Usarovna, Rozikova Munzira Dodoevna Uralov Anvar Abdumalikovich, Akhmedova Shokhida Mukhtarovna. (2020). Possibilities Of Self-Education İn The Manifestation Of Genius Personality. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(08), 3626-3631. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/25584

Axmedova, S. (2022). TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA SHAXSGA YO’NALTIRILGAN TA’LIM. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5881

Axmedova, S. (2022). MAKTABLARDA OʻQITISH TIZIMINING TAʼLIM OLUVCHILAR YOSHI BILAN BOGʻLIQLIGI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5879

Axmedova, S. (2022). SAMARALI RAHBARLIKKA XOS XISLATLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5102

Авторы


shoira berdiyorova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Gulhayo Mamadiyorova

Ключевые слова:

Ta'lim., ilm-fan, inovatsiya
Powered by I-Edu Group