Опубликован 2023-01-05

SHAXS MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHNING MOHIYATI

Аннотация


Maqolada ma’naviyat tushunchasi bugungi davrda amalga oshirilayotgan islohotlarimizning samaradorligi avvalo xalq ma’naviyatining tiklanishi an’analarimizning saqlanishi, bu esa madaniyat va ta’lim rivoji bilan uzviy bog’liq

Как цитировать


Rasulova, D. (2023). SHAXS MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHNING MOHIYATI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7242

Библиографические ссылки


Rasulova, D. (2020). QIZLARNI SOG’LOM TURMUSH TARZI ASOSIDA TARBIYALASHNING AHAMIYATI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Uktamovich, R. B., & Rakhmatullaevna, R. D. (2019). FEATURES OF STUDYING THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF A SEVEN-YEAR-OLD CHILD'S ADAPTATION TO SCHOOL. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Davurova, G. (2020). Yosh ota-onalarining pedagogik-psixologik bilimlarini oshirishning ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Расулова, Д. (2020). Психологическая диагностика личностных и эмоциональных аспектов суицидального поведения подростка. Архив Научных Публикаций JSPI.

Каршибаева, Г. А., Расулов, Б. У., Расулова, Д. Р., & Эшмуратов, О. Э. (2018). Психологическая диагностика личностных и эмоциональных аспектов суицидального поведения подростка. Образование и воспитание, (2), 72-73.

Rasulova, D. (2020). САМАРАЛИ ТАЪЛИМ-ИЖОДИЙ ЁНДАШУВ МАҲСУЛИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Rasulova, D. (2021). BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI TINCHLIKSEVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Rasulova, D. (2021). Ta’lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta’limni tashkil qilishning amaliy ahamiyati. Джизакское инновационное образование, 1(1).

Davurova, G. (2021). OILAVIY MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Davurova, G. (2021). TALABA–QIZLARDA TAZYIQ VA TAJOVUZGA QARSHI DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY ASOSLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Авторы


Dilrabo Rasulova

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ключевые слова:

Ma'naviyat, Milliy g'oya, ong, taraqqiyot, jamiyat, mezon, xalq
Powered by I-Edu Group