Опубликован 2022-12-29

DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHINING OLDINI OLISHDA RUHIY TARBIYA USULLARIDAN FOYDALANISH

Аннотация


Yosh avlod o‘rtasida deviant xulq-atvorning rivojlanishi va jamiyatdagi  jinoyatchilik hodisalarning o‘sishi o‘rtasida o‘zaro bog’liqlik mavjud.

Noqonuniy xatti-harakatlar qilish istagi bolalar va o‘spirinlarning deviant xatti-harakatlar qilish istagi rivojlanishi bilan ortib bormoqda. Shuning uchun deviant hatti-harakat kuzatilayotgan yoshlarni tarbiyalashda hisobga olinishi kerak bo‘lgan ijtimoiy, biologik va psixologik omillarga bog’liq.

Как цитировать


Xasanova, I. (2022). DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHINING OLDINI OLISHDA RUHIY TARBIYA USULLARIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7452

Библиографические ссылки


Воспитание трудного ребенка : Дети с девиантным поведением /Под ред.М И . Рожкова М ,2001.

Frolov S.S sotsiologiya-M Timsollar 1996

Moskva davlat ijtimoiy universiteti.Bolalar va o‘smirlarning deviant xatti-harakatlari.Muammo va yechimlar// Moskva shahar ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.-M Uyushma 1996

И.А.Хасанова. (2022). КИЧИК МАКТАБ ЁШИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ТАФАККУР ЖАРАЁНЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРНИНГ ЎРНИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(12), 186–190. https://doi.org/10.5281/zenodo.7339056

Ахмедова Насиба Ачиловна. (2022). КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРДА ИЖТИМОИЙ КОМПИТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 529–532. https://doi.org/10.5281/zenodo.7337671

И.Хасанова. (2022). ЁШЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 573–577. https://doi.org/10.5281/zenodo.7337731

www.ziyonet.uz

Авторы


Iroda Xasanova

Jizzax State Pedagogical Universitete

Ключевые слова:

Deviant, og’ish, jinoyatchilik, profilaktika, ruhiy tarbiya
Powered by I-Edu Group