Опубликован 2023-04-06

O‘SMIRLIK DAVRIDA JINSIY STERIOTIPLARNING YOSH XUSUSIYATLARI

Аннотация


Ushbu maqolada o‘smirlik davrida o‘quvchilardagi jinsiy steriotiplar, ularning kelib chiqishi va buning o‘smirlik inqiroziga ta’siri o‘rganiladi va tahlil qilinadi.

Как цитировать


Eshmurodov, O., & Eshboyeva, B. (2023). O‘SMIRLIK DAVRIDA JINSIY STERIOTIPLARNING YOSH XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8388

Библиографические ссылки


Elizaveta Aleksandrovna Karkischenko “Gender stereotiplari: o‘smirlarning muloqot xulq-atvorida nutqni shakllantirish va ifodalash vositalari”-Nomzodlik dissertatsiyasi. M-2013

G‘oziyev E. “Ontogenez psixologiyasi” nazariy eksperimental tahlil. Toshkent-2010 y

Nishanova, Z.T. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya: darslik /- Toshkent:-2018 “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2018. - 600 b.

Davletshin M.G. va boshqalar. “Yosh davrlar va pedagogik psixologiya”. - Т.: TDPU. 2009.

Eshmurodov, O., & Fazliddinova, U. (2023). OILADAGI IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUHITNING BARQARORLIGI TA’MINLAShDA QAYNONA VA KELIN MUNOSABATLARINING O‘RNI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8259

Eshmurodov, O. (2023). OILAVIY MUNOSABATLAR BARQARORLASHSHUVIDA MILLIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8238

Eshmurodov, O. (2022). ЎЗБЕК ОИЛАСИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7449

Eshmurodov, O. (2022). ҚАЙНОНА ВА КЕЛИН ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ БОЛАЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7431

Ashurova, S. (2023). SOG‘LOM PSIXOLOGIK TURMUSh TARZI TO‘G‘RISIDAGI TASAVVURLARINING ShAKLLANISHI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8314

Elamanovich, E. O. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE UPBRINGING OF CHILDREN IN FAMILY RELATIONSHIPS. Science and Innovation, 1(4), 201-205.

Eshmurodov, O. (2022). ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.

Norbosheva, M. (2023). ИГРА КАК СРЕДСТВО ОВЛАДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8384

Eshmurodov, O., & Abdullayeva, S. (2023). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ УЧАЩИМИСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8385

Авторы


Olmosbek Eshmurodov

Термиз давлат педагогика институти

Barno Eshboyeva

Ключевые слова:

gender, steriotip, o‘smirlik, “ijtimoiy fikr”, inqiroz davri

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group