Опубликован 2023-04-14

OLIY O‘QUV YURTLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Аннотация


Ushbu maqolada oliy  o‘qo‘v yurtlarida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy moslashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari yoritilgan. Kasb bir xil faoliyat bilan shug‘ullanuvchi kishilarni birlashtiradi va bu faoliyat ichida ma’lum aloqalar va axloq normalari o‘rnatilgani aytib o‘tilgan.

Как цитировать


Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Anvarova, S. (2023). OLIY O‘QUV YURTLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8412

Библиографические ссылки


Rahmatullayeva M., Rashidova G., Karakulova U. XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

Rahmatullayeva M. XALQ PЕDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.

Abdulla S., Abduvakilovna K. U. Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi.(2022). AXBOROT SAVODXONLIGI VA AXBOROT IZLASH XULQ-ATVORIDAGI PSIXOLOGIK OMILLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – Т. 1. – №. 2. – С. 586-589.

Rahmatullayeva M., Umida K., Gulnoza R. BOSHQARUV PSIXOLOGIYASI VA BU BORADAGI ILMIY YONDASHUVLAR //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

Рахматуллаева П. М., Маҳкамова М. А. ЁШЛАР ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА МОТИВАЦИЯНИНГ ЎРНИ ЁХУД УЛКАН МАҚСАДЛАР САРИ ДАСТЛАБКИ ҚАДАМ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – №. Special Issue 1. – С. 160-163.

Rahmatullayeva M. O ‘QUVCHI SHAXSINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.

Abduvakilovna K. U. et al. OʻSMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY NIZOLARNING TA’SIRI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 19. – №. 2. – С. 91-94.

Abduvakilovna K. U. et al. O‘SMIRLARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 19. – №. 2. – С. 87-90.

Abduvakilovna K. U. et al. OLIY OʻQUV YURTI TALABALARIDA KASBIY VA AXLOQIY SIFATLARI SHAKLLANISHINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAJRIBA ISHLARI NATIJALARI //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 19. – №. 2. – С. 95-98.

Abduvakilovna K. U. O‘SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOSI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 763-767.

Gulomovna R. G. TALABALARDA PEDAGOGIK MUHITNI SHAKLLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 506-509.

Rashidova G. G. Socio Cultural Approach as a Modern Direction of Teacher Training //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 8. – С. 169-172.

Rashidova G. “COMPENTLIK” AND “COMPACTNESS” OF TINCALARING OF TALHS AND JEWELRY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2021. – Т. 2021. – №. 4. – С. 99-112.

INTER F. L. I. N. An International Multidisciplinary Research Journal //An International Multidisciplinary Research Journal. – 2017. – Т. 41. – №. 43.

Gulomovna R. G. Modern requirements for the socio-cultural competence of a teacher of history //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1834-1838.

Rahmatullayeva, M., & Toshbekov, H. (2023). PSIXOLOGNI PSIXOMETRIK JIHATIDAN TAYYORLASH TALABLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8411

Авторы


Mushtariy Rahmatullayeva

O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali

Umida Karakulova

Sabrina Anvarova

Ключевые слова:

kasb, kasbiy moslashtirish, kasbiy yo‘nalganlik, o‘qituvchi

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group