Опубликован 2023-04-18

O‘QISH MADANIYATI VA SHAXSNING AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Аннотация


Ushbu maqolada axborotga bo‘lgan ehtiyojning nisbatan mustaqil, xilma-xil ehtiyojlarga taqsimlanishi axborot madaniyatining paydo bo‘lishiga olib keldi, bu axborot ehtiyojlarini qondirishda ma'lum ko‘nikmalar mavjudligini anglatadi, degan fikrlar mavjud edi. Ba'zi tadqiqotchilar axborot madaniyatini axborotni yaratish, to‘plash, saqlash va qayta ishlashda erishilgan samaradorlik darajasi deb hisoblashadi. Shu bilan birga, axborot madaniyati axborot kommunikatsiyalarining barcha turlarini optimallashtirishga qaratilgan faoliyatni anglatadi. Axborot faoliyati axborot madaniyatining asosiy qismi sifatida jamiyatning tabiati va rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Bu faoliyat, bir tomondan, to‘plangan va ishlab chiqarilgan ma'lumotlardan foydalanish, ikkinchi tomondan, uni turli ommaviy axborot vositalarida yaratish va mustahkamlash sifatida namoyon bo‘ladi.

Как цитировать


Saypillayeva, H., & Jamolov, M. . (2023). O‘QISH MADANIYATI VA SHAXSNING AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8424

Библиографические ссылки


Yoshlar orasida kitob o‘qish va targ‘ib qilish sotsiologiyasining dolzarb muammolari.- M., 1987.- 179 b.

Alekseychik K. V. madaniy dinamika va umuminsoniy qadriyatlar // 20-asr oxiridagi ijtimoiy falsafa. - M., 1991. - B. 143-145.

Andreev O. A., Xromov L. N. Xotirani o‘rgatish texnikasi: tez o‘qish texnikasini o‘rganishning ikkinchi bosqichi: Satori dastur: Proc. foyda.- Yekaterinburg, 1992. - 192 b.

Andreev O. A., Xromov L. N. Tez o‘qishni o‘rganing.- M., 1991. 185 b.

Anisimov S. F. ma'naviy qadriyatlar: ishlab chiqarish va iste'mol . - M., 1988. - 253 b.

Каршибаева, Г. А., Норбекова, Б. Ш., & Туракулов, Л. Т. (2016). Суицид-это не просто способ обратить на себя внимание. European journal of education and applied psychology, (2), 64-67.

Shavkatovna, N. B. (2022). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLOVCHI SHAXSLARNING PSIXOLOGIK XOLATINING PATOLOGIYASI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 658-662.

Norbekova, B. (2021). Socio-Psychological Characteristics of National Character. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed, 7(1).

Норбекова, Б. 2021. Духовное воспитание - как основа психологического воспитания. Общество и инновации. 2, 10/S (ноя. 2021), 105–109.

Норбекова, Б. (2021). Духовно-нравственный образ семьи. Общество и инновации, 2(2/S), 123-128.

NORBEKOVA, B. (2021). Жамият ва инновациялар–Общество и инновации–Society and innovations.

Норбекова, Б. (2020). МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Научно-просветительский журнал" Наставник".

Авторы


Hilola Saypillayeva

Jizzax State Pedagogical Universitete

Mardon Jamolov

Ключевые слова:

o‘qish, mutola madaniyati, axborot madaniyati, kutubxona, kompyuter savodxonligi
Powered by I-Edu Group