Опубликован 2023-04-20

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA DISGRAFIYANI BARTARAF ETISHDA KORREKSION - LOGOPEDIK ISHLAR TIZIMI

Аннотация


Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlari, shaxslararo munosabatlari, ulardagi yozuv kamchililarining kelib chiqish sabablari, korreksion-logopedik ishlar tizimi haqida fikr bildirilgan.

Как цитировать


Haqberdiyev, J., & Hamidova, M. (2023). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA DISGRAFIYANI BARTARAF ETISHDA KORREKSION - LOGOPEDIK ISHLAR TIZIMI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 3(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8467

Библиографические ссылки


Logopediya: darslik/M.Y.Ayupova.O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. –T.:O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti,2007. -560b.

E G‘oziyev. Ontogenez pslxologiyasi/darslik /.Tosbkent:”NIF MSH”, 2020, 288 bet

Агранович, З. Е. В помощь логопедам и родителям: сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников [Текст]/ З. Е. Агронович. - СПб. 2007.-180с.

Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе: методическая пособие [Текст]/А. К. Аксенова .- М.: ВЛАДОС. 1999.-304с.

Haqberdiyev, J. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLIY RIVOJLANISHIDA KAMCHILIGI BOR BO‘LGAN BOLALARNING O‘YINLARINI TASHKIL ETISH BO‘YICHA KORREKSION ISHLARINING XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4).

Haqberdiyev, Jamoliddin. (2020). БОЛАЛАРНИНГ МАКТАБГА ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70).

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6183

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). THE IMPORTANCE OF COCHLEAR IMPLANT IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF CHILDREN WITH HEARING DISORDERS . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6742

haqberdiyev jamoliddin"KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLA QANDAY REABILITATSIYAGA MUHTOJ?" Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari https:// ppmedu.jspi.uz

haqberdiyev jamoliddin, mannonova nozima NUTQNING KECHIKISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB -INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Haqberdiyev, J. (2022). KOXLEAR IMPLANTAT BOLALARDA OG’ZAKI NUTQNI IDROK ETISHNI O‘RGANISH VA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK USULLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4747

Haqberdiyev, J. (2021). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАДЕРЖКУ РЕЧИ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1204

Haqberdiyev, J. (2021). KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLANI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/713

Haqberdiyev J. MAKTABGACHA YOSHDAGI KOXLEAR IMPLANTANT BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT VOSITASIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISH. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference https://zenodo.org/record/5855156#.YfuJ_99BzIU

Авторы


Jamoliddin Haqberdiyev

Jizzakh State Pedagogical Institute

Mohinur Hamidova

Ключевые слова:

ta’lim, shaxs, tizim, disgrafiya, xotira, diqqat, analiz, sintez, tasavvur, korreksiya

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group