Опубликован 2023-05-22

OILADA MEHNAT TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TADBIRKORLIK MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Аннотация


Maqolada oila a`zolarining yuqori ma`naviy ehtiyojlarining ijobiy shakllanishiga, oilaviy munosabatlarning takomillashuvi, oilada mehnat tarbiyasini rivojlantirish  asosida  tadbirkorlik motivatsiyasini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Как цитировать


Axmedova, N., & Jabborova, B. (2023). OILADA MEHNAT TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TADBIRKORLIK MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (I). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8868

Библиографические ссылки


Xalq ta’limi. 1-son .2014-yil .98-bet

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni.

Muxsieva A.Sh.Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari:Pedagogika fanlari nomzodi. diss.– T.,2005.–B.56.

RasulovM.Bozorni ijtimoiy tartiblashtirish. O‘quv qo‘llanma.–Toshkent, Moliya, 2003.–73b.

HayitovO.E.,YAkubovI.I.Oilaviy tadbirkorlik//«Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va jamiyatni yangilashning ustuvor yo‘nalishlari» mavzusidagi universitet yosh olimlari, magistrantlar va talabalari ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami(28-29 aprel 2006 yil).– T.:TDIU,2006. – B.87

Hayitov O., Ochilova G.Tadbirkorlik psixologiyasi.– O‘quv qo‘llanma. 1-kitob. Oliy o‘quv yurtlari magistratura bosqichi talabalari uchun // Prof. V.M.Karimovaning umumiy tahriri ostida. – T.: «Fan va texnologiya»,2008.–B.118.

Kamolova, S., & Amanxonova, Y. (2022). О‘quvchilar tafakkur jarayonlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 2(6).

Kamolova, S., & Maxmudova, A. (2023). Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning psixologik jihatlari. Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii, 3(1).

Yaxshiyeva, M. Sh., Kamolova, Sh., Eshonkulov, E. S., Jumartova, U. U., & Urazoliyev, X. A. (2015). Formirovaniye nauchnogo mirovozzreniya studentov. In Aktualniye zadachi pedagogiki (pp. 184-186).

Авторы


Nasiba Axmedova

Jizzax State Pedagogical Institute

Barno Jabborova

Ключевые слова:

Oila, mehnat tarbiyasi, rivojlantirish, tadbirkorlik, motivatsiya, kasb, mehnat

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group