[1]
Sattorova, S. 2021. I.A.KARIMOV ASARLARIDA YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH G’OYALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. 1, 4 (дек. 2021).