[1]
Qarshiboyeva, G. и Salohiddinova, A. 2022. O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYAN SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. 2, 5 (июн. 2022).