(1)
Sattorova, S. I.A.KARIMOV ASARLARIDA YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH G’OYALARI. ppmedu 2021, 1.