(1)
Nasimov, D. О‘QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI. ppmedu 2022, 2.