Qarshiboyeva, G., & Salohiddinova, A. (2022). O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYAN SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6405