SATTOROVA, S. I.A.KARIMOV ASARLARIDA YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH G’OYALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, v. 1, n. 4, 28 дек. 2021.