QARSHIBOYEVA, G.; SALOHIDDINOVA, A. O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYAN SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, v. 2, n. 5, 28 июн. 2022.