Sattorova, S. (2021) «I.A.KARIMOV ASARLARIDA YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH G’OYALARI», Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4517 (просмотрено: 22май2024).