Qarshiboyeva, G. и Salohiddinova, A. (2022) «O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYAN SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI», Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). доступно на: https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6405 (просмотрено: 22май2024).