[1]
S. Sattorova, «I.A.KARIMOV ASARLARIDA YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH G’OYALARI», ppmedu, т. 1, вып. 4, дек. 2021.