[1]
G. Qarshiboyeva и A. Salohiddinova, «O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYAN SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI», ppmedu, т. 2, вып. 5, июн. 2022.