Архивы


Том 2; № 5;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-04-13
The 2nd International Conference on XXI Century Skills in Language Teaching and Learning
Год 2021
Continue reading

Том 5; № 5;

Текущий выпуск Опубликован: 2023-02-13
XORIJIY TILLARNI IKKINCHI TIL SIFATIDA O`QITISH VA O`RGANISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR
Год 2023
Continue reading

Том 2; № 7;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-06-12
DIFFERENT APPROACHES TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
Год 2021
Continue reading

Том 6; № 1;

Текущий выпуск Опубликован: 2023-04-14
JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGES AND LINGUISTICS (APRIL)
Год 2023
Continue reading

Том 4; № 9;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-10-30
Journal of Foreign Languages and Linguistics (OCTOBER)
Год 2021
Continue reading

Том 2; № 2;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-01-12
Journal of Foreign Languages and Linguistics
Год 2021

Journal of Foreign Languages and Linguistics

Continue reading

Том 4; № 1;

Текущий выпуск Опубликован: 2022-03-02
Journal of Foreign Languages and Linguistics (FEBRUARY)
Год 2022
Continue reading

Том 2; № 4;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-04-12
The 2nd International Conference on XXI Century Skills in Language Teaching and Learning
Год 2021
Continue reading

Том 6; № 6;

Текущий выпуск Опубликован: 2022-10-24
MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL (OCTOBER)
Год 2022
Continue reading

Том 2; № 6;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-06-12
DIFFERENT APPROACHES TO FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
Год 2021
Continue reading

Том 6; № 2;

Текущий выпуск Опубликован: 2023-04-01
MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL
Год 2023
Continue reading

Том 3; № 8;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-09-28
Journal of Foreign Languages and Linguistics (SEPTEMBER)
Год 2021
Continue reading

Том 5; № 5;

Текущий выпуск Опубликован: 2023-09-07
MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL (SEPTEMBER) 2023
Год 2023

 

 

Continue reading

Том 1; № 1;

Текущий выпуск Опубликован: 2020-10-28
Journal of Foreign Languages and Linguistics
Год 2020

Journal of Foreign Languages and Linguistics

Continue reading

Том 5; № 10;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-11-16
Journal of foreign languages and linguistics (November)
Год 2021
Continue reading

Том 2; № 3;

Текущий выпуск Опубликован: 2021-04-06
The 2nd International Conference on XXI Century Skills in Language Teaching and Learning
Год 2021
Continue reading

Том 4; № 4;

Текущий выпуск Опубликован: 2022-11-15
CHET TILLAR O`QITISHNING INNOVATSION USULLARI, TARJIMASHUNOSLIK VA FILOLOGIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
Год 2022
Continue reading
Powered by I-Edu Group