Опубликован 2021-12-03

O„ZBEK TILINING ASOSIY IMLO QOIDALARINI O„QITISHDA METODIK TAVSIYALAR

Аннотация


O„zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi ona tilimiz uchun ulkan
taraqqiyot, rivojlanish, bitmas-tuganmas boy bisotini namoyish etish omili
bo„ldi. Ayniqsa, mustaqillikka erishganimizdan keyin o„zbek tilining leksik
qatlamida misli ko„rilmagan o„zgarishlar bo„ldi: “eskirgan so„z” tamg„asi
bo„lgan ko„plab leksikonlar o„z lisoniy maqomiga ega bo„ldi, xalq tili bisotida
qolib kelayotgan minglab so„zlar yasaldi, fan-texnika, tibbiyot, iqtisodiyot,
huquq, sport va boshqa sohalarga oid ko„plab yangi so„zlar tilimizga kirib keldi;
ish yuritish o„zbek tiliga ko„chdi, atamashunoslik qo„mitasi tashkil etilib, turli
sohalarga doir fanniy lug„atlar tayyorlandi..

Как цитировать


sindorov, lutfulla. (2021). O„ZBEK TILINING ASOSIY IMLO QOIDALARINI O„QITISHDA METODIK TAVSIYALAR. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 6(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/4167

Библиографические ссылки


Sindorov, L. (2020). SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”). АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Hakoyik. АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Lutfulla, S. (2019). SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”). ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 8(10), 91-97.

Sindorov, L. (2020). «?ИБАТУЛ ?А?ОЙИ?» АСАРИДАГИ ПОЛИСЕМАНТИК СЎЗЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-8.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул-?а?ойи?” дагиайримўзлашмалархусусида. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” асаридагиайримлексемаларсемантикаси. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” даги ?адимгитуркийсўзлар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). " ?ИБАТУЛ ?А?ОЙИ?” ДАГИ БАЪЗИ АНТРОПОНИМ ВА ТОПОНИМЛАР ?АКИДА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Sindorov, L. (2020). “?ибатул?а?ойи?” асаридагиайримлексемаларсемантикаси. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Полисемемлексемалардоирасидаги синоним ва антоним семалартад?и?и. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Definition Criteria of Synonyms in the Uzbek Language. АрхивНаучныхПубликаций JSPI.

Jumayeva, F. (2021). XUDOYBERDI TO ‘XTABOYEV ASARLARIDA SOMATIK IBORALARNING QO ‘LLANISHI. ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2021). FELNING VAZIFA SHAKLLARIGA KIRUVCHI RAVISHDOSH SHAKLINING QO ‘LLANISH XUSUSIYATLARI SO ‘ZNING BADIIY VA LISONIY TAHLILI (ABDULLA QAHHORNING “ANOR” HIKOYASI MISOLIDA). ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2021). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA BARQAROR BIRIKMALARNING QO ‘LLANILISHI. ЖурналГоризонтыФилологии, 4(4).

Jumayeva, F. (2020). Polysemantic lexemes with synonymic sema. Архив Научных Публикаций JSPI.

Jumayeva, F. (2020). Анализ антонимов сем в кругу полисемических лексем. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


lutfulla sindorov

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group