Опубликован 2022-05-31

IFODA MAQSADIGA KOʻRA MATN TURLARI (OʻTKIR HOSHIMOV ASARLARI MISOLIDA)

Аннотация


Muloqot paytida, gapirayotganda yoki yozayotganda har doim yangidan matn yaratmaymiz. Ehtiyojimizga koʻra turli matn tiplaridan foydalanamiz. Ba’zan boshimizdan oʻtgan yoki oʻzimiz guvoh boʻlgan voqealarni kimgadir aytib beramiz. Tinglovchiga notanish boʻlgan biror kishi yoki joyni batafsil tasvirlab berishga harakat qilamiz. Ba’zan fikrimizni turli dalillar yordamida isbotlashga, izohlashga ehtiyoj sezamiz.

Как цитировать


Abduvaliyeva, D. (2022). IFODA MAQSADIGA KOʻRA MATN TURLARI (OʻTKIR HOSHIMOV ASARLARI MISOLIDA). FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/5956

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


Dilnoza Abduvaliyeva

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group