Опубликован 2022-05-31

OMONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDALANISH

Аннотация


Omonimlar shakli bir xil, ma’nolari har xil (o'zaro bog'lanmagan) leksemalardir. Ular omonim omoleksemalar deb ham ataladi. Bunday omonimlarning ko'pchiligi bir so'z turkumiga mansubdir, shu sababli ularning nutqdagi grammatik shakllari bir xil bo'ladi. Qiyos qiling: ot («ism») — otim, oting, oti; otni, otning, otga;ot («hayvon») — otim, oting, oti; otni, otning, otga... kabi. Yana: bo`sh (sifat) — «ichiga hech narsa solinmagan»: bo`sh chelak kabi; bo`sh (sifat) — «tarang tortilmagan»: arqonni bo`sh tortib bog`lamoq kabi. [1:157]

Как цитировать


Abduvaliyeva, D. (2022). OMONIMIYA HODISASINI O`QITISHDA FOLKLOR NAMUNALARIDAN LINGVISTIK MASHQ SIFATIDA FOYDALANISH. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/5957

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


Dilnoza Abduvaliyeva

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group