Опубликован 2021-12-01

INTELLEKTIDA NUQSONI BO’LGAN KICHIK MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGI

Аннотация


Maqolada intellektida nuqsoni bo’lgan kichik maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishning mazmuni, maqsadi, ijtimoiy moslashuv masalalari yoritilgan. Korreksion o’quv-tarbiyaviy ish natijalari kattalarning bola bilan muloqoti, bolalarning o’zaro muloqot etish xarakteri bilan belgilanadi. Kompleks diagnostik tekshiruv natijalari asosida bolaga oilada va maktabgacha ta’lim muassasasida yagona talablar qo’yiladi

Как цитировать


Djo’rayeva, S. (2021). INTELLEKTIDA NUQSONI BO’LGAN KICHIK MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/3830

Библиографические ссылки


Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2020). OQUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK OYIN VA MASHQLARNI TANLASH TEXNOLOGIYASI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta’lim mussasalariga tadbiq etish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Музаффарова, Х. Н., & Эгамназаров, М. Ю. (2017). Махсус таълимда болалар интеллекти даражасини аниқлашда психологик-педагогик эксперимент ўтказиш технологияси. Современное образование (Узбекистан), (7).

Тангирова, Д., & Музаффарова, Х. (2014). Нарушения фонетических норм, встречающиеся в речи учащихся, и пути их исправления. Молодой ученый, (20), 738-740.

Muzaffarova, X. (2020). ДИДАКТИК ЎЙИН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ–ПЕДАГОГИК ФЕНОМЕН СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Логопедик машғулотларда болалар сўз бойлигини ошириш бўйича тавсиялар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanish va uni korreksiyalash bo’yicha olib boriladigan logopedik ishlar: Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва иновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари 2019 йил 17-18 май 305 бет. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari. Bola va Zamon jurnal. T, (2-2019).

Muzaffarova, X. (2020). Kar bolalarda og’zaki nutqni shakllantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Temurova, G. (2020). O ‘YIN–ESHITISHIDA NUQSONI BO ‘LGAN BOLALARNING NUTQIY QOBILIYATLARINI FAOLLASHTIRISH OMILI SIFATIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik-korreksion ishlarni to ‘g ‘ri tashkillashtirish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB-INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2020). Maxsus maktab internatlarda olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarning mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2021). Ақли заиф болаларни ташхиcлаш ва уни амалга оширишга қўйиладиган талаблар. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Музаффарова, X. (2020). ОКВЧИЛАР САВОДКСОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ДИДАКТИК ОЙИН В.А. МАШКЛАРНИ ТАНЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI .

Djurayeva, S. (2020). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). The development of speech activity in children with hearing impairment. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kar bolalarda nutqiy faoliyatning rivojlanishi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Ijtimoiy sherikchilik asosida imkoniyati cheklangan shaxslarga majmuaviy yordam ko’rsatish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). INNOVATSION TEXNIKALAR YORDAMIDA YO’QOTILGAN ESHITUVNI KOMPENSATSIYALASH. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). YAKKA MASHG’ULOTLARDA KAR BOLALAR NUTQINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini kompyuter texnologiyalari orqali rivojlantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kichik maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bo’lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kar bolalar boshlang’ich sinf o’quvchilari nutqining psixologik-pedagogik tavsifi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qizi, D. S. B. (2020). KAR BOLALAR NUTQINING RIVOJLANGANLIK DARAJASI. Science and Education, 1(2).

Djurayeva, S. (2020). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Soxiba Djo'rayeva

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

intellektida nuqsoni bo’lgan bola, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy moslashuv, psixologik korreksiya

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group