Опубликован 2022-02-25

O’YIN FAOLIYATI MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALAR IJTIMOIY MOSLASHUVINING VOSITASI SIFATIDA

Аннотация


O’yin texnologiyalari ta’lim jarayonida uzoq vaqtlardan beri qo’llaniladi. Bugungi kunda ular faqatgina boshlang’ich ta’lim sohasidagina keng qo’llanilmoqda. Mashg’ulotlarni o’yin shakli o’yin usullari va vaziyatlari yordamida tuzish, bolalarni bilish faoliyatining faollashishiga ko’maklashadi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni o’yin faoliyati orqali maktab ta’limiga ijtimoiy moslashtirish masalalari haqida bayon etilgan.

Как цитировать


Djo’rayeva, S. (2022). O’YIN FAOLIYATI MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALAR IJTIMOIY MOSLASHUVINING VOSITASI SIFATIDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/5138

Библиографические ссылки


Joʻrayeva, S. (2021). INTELLEKTIDA NUQSONI BO'LGAN KICHIK MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGI. Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya jurnali , 1 (3). https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3830

Djurayeva Sokhiba Barat qizi, Norkulova Soraxon Gulmurod qizi Inclusive Education as a Factor for Improving the Quality of Life of Children with Disabilities https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/983/916

Djo’rayeva, S. (2022). DISLEKSIYA NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA O’QISHNI TUSHUNISH BO’YICHA KO’RSATMALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5063

Djo’rayeva, S. (2022). BOLALARDA NUTQ TEMPINING BUZILISHI VA UNI BARTARAF ETISHNING KORREKSION USULLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4950

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Islomova, O. (2020). UMUMIY TIPDAGI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI TUZATISHDA SIFATLI LOGOPEDIK XIZMAT. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Авторы


Soxiba Djo'rayeva

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

O’yin faoliyati,, maktabgacha yoshdagi bolalar,, ijtimoiy moslashuv,, korreksiya.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group