Опубликован 2022-02-25

NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH TIZIMIDA LOGOPEDIK RITMIKANING AHAMIYATI

Аннотация


Nutqiy  aloqa  jarayonida  kishilar  fikr  almashadilar  va  bir-birlariga  ta’sir  etadilar.  Nutqiy  aloqa  til  orqali  amalga  oshiriladi,  til  bu  fonetik,  leksik  va  grammatik  vositalar  tizimidir. Ushbu maqolada nutqi to’liq rivojlanmagan bolalar nuqsonining klinik ko’rinishlari, nuqson turiga qarab korreksion ish jarayonlarida logoritmik harakatlarning ahamiyati yoritilgan.

Как цитировать


Djo’rayeva, S. (2022). NUTQI TO’LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH TIZIMIDA LOGOPEDIK RITMIKANING AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/5139

Библиографические ссылки


Joʻrayeva, S. (2021). INTELLEKTIDA NUQSONI BO'LGAN KICHIK MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGI. Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya jurnali , 1 (3). https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3830

Djurayeva Sokhiba Barat qizi, Norkulova Soraxon Gulmurod qizi Inclusive Education as a Factor for Improving the Quality of Life of Children with Disabilities https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/983/916

Djo’rayeva, S. (2022). DISLEKSIYA NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIGA O’QISHNI TUSHUNISH BO’YICHA KO’RSATMALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5063

Djo’rayeva, S. (2022). BOLALARDA NUTQ TEMPINING BUZILISHI VA UNI BARTARAF ETISHNING KORREKSION USULLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4950

Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1190

Yunusov, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN BOLALAR TALAFFUZINI KORREKSIYALASHDA YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4599

Yunusov, M. (2021). ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4062

Yunusov, M. (2021). DAUN BOLALAR NUTQINI KORREKSIYALASHNING ZAMONAVIY USULLARI. Scienceweb academic papers collection.

Yunusov, M. (2021). ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALARNI O'QITISH VA TARBIYALASHNING INNOVATSION KO'RGAZMALI USULLARI. Scienceweb academic papers collection.

Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN BOLALARDA O ‘QUV FAOLIYATI UCHUN MOTIVATSIYANI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. Scienceweb academic papers collection.

Yunusov, M. (2021). KAR BOLALARNI O’QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. Scienceweb academic papers collection.

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB -INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Haqberdiyev, J. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLIY RIVOJLANISHIDA KAMCHILIGI BOR BO’LGAN BOLALARNING O’YINLARINI TASHKIL ETISH BO’YICHA KORREKSION ISHLARINING XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4748

Haqberdiyev, J. (2022). KOXLEAR IMPLANTAT BOLALARDA OG’ZAKI NUTQNI IDROK ETISHNI O’RGANISH VA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK USULLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4747

Haqberdiyev, J. (2021). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАДЕРЖКУ РЕЧИ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1204

Haqberdiyev, J. (2021). KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLANI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/713

Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788

Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710

Axrorova, S. (2021). AUTIZM SINDROMIGA CHALINGAN BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI NUQSONLARNI OLDINI OLISH VA KORREKSIYALASH. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, 1(3). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4061

Axrorova, S. (2021). F 84 BU QANDAY TASHXIS? MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, (2). Retrieved from https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2907

Axrorova, S. (2019). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Scienceweb academic papers collection.

Haqberdiyev J. MAKTABGACHA YOSHDAGI KOXLEAR IMPLANTANT BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT VOSITASIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISH. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference https://zenodo.org/record/5855156#.YfuJ_99BzIU

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Islomova, O. (2020). UMUMIY TIPDAGI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI TUZATISHDA SIFATLI LOGOPEDIK XIZMAT. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Авторы


Soxiba Djo'rayeva

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Nutqi to’liq rivojlanmagan bolalar,, korreksion ish tizimi logopedik ritmika,, nutq kamchiligi,, logopedik o’yin.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group