Опубликован 2022-01-05

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim faoliyatini tashkil etishda gender yondashuvining ahamiyati

Аннотация


Ushbu maqolada gender ta'limi,gender yondashuvi tarbiya va ta'lim jarayonida bolalarning ijtimoiy-biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda gender differensiatsiyasiga asoslanganligi,maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim faoliyatini tashkil etishda gender yondashuvini ta'lim shakllari, mazmuni, usullari va hajmlarini tanlash orqali bolalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish uchun eng yaxshi sharoitlar yaratilishi yoritilgan.

Как цитировать


Abduqodirova, N. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim faoliyatini tashkil etishda gender yondashuvining ahamiyati. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4731

Библиографические ссылки


Ishmuhammedov R, Abduqodirov A. Ta`limda innovatsion

texnologiyalar. – Toshkent, - Fan, 2008 – yil.

Bondarenko Roman Aleksandrovich. O'smirlarning jinsiy-rol

sotsializatsiyasining pedagogik shartlari: Dis. Cand. ped. Fanlar: 13.00.01:

Yaroslavl, 1999 165 p.

Bujigeeva M.Yu. Ta'limning boshlang'ich bosqichida bolalarning

gender xususiyatlari // Pedagogika. - 2002 yil.

Konovalchik E.A., Smotritskaya G.E. Talabalarning gender

madaniyatini tarbiyalash. Minsk: Milliy ta'lim instituti, 2008 yil.

Doronova T.N. Oilada va bolalar bog'chasida 3-4 yoshli qizlar va o'g'il

bolalar: maktabgacha ta'lim muassasalari uchun qo'llanma. - M .: Linka - Press, 2009 yil

Kurbatova S. Kitob o'g'il bolalar uchun, kitob qizlar uchun. "Maktabgacha

ta'lim" 2012 yil 10-son. 7. Nagel O. Maktabgacha yoshdagi bolalarning gender ta'limi

haqida. "Maktabgacha ta'lim" 2008 yil 4-son.

Nagel O. Maktabgacha yoshdagi bolalarning gender ta'limi haqida.

"Maktabgacha ta'lim" 2008 yil 4-son.

Repina T.A. Bolalarning gender-rol sotsializatsiyasi muammosi. Moskva:

Moskva psixologik va ijtimoiy instituti nashriyoti; Voronej: NPO MODEK, 2004 yil.

Tatarintseva N. O'g'il va qizlarning jinsiy-rol tarbiyasi haqida.

"Maktabgacha ta'lim" 2009 yil 6-son.

Khaliqnazarovna, A. N. (2019). FORMATION OF A HEALTHY

LIFESTYLE IN THE FAMILY OF PRESCHOOL CHILDREN. European Journal of

Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Авторы


Nazira Abduqodirova

JDPI

Powered by I-Edu Group