Опубликован 2022-01-05

Pedagogika ta`lim tizimida ilg`or pedagogik tajribalarning o’rni

Аннотация


Maqolada pedagogikada ta’lim-tarbiyaga yangicha erishish tendensiyalari, ta’lim-tarbiya sohasida islohotlarning yo‘nalishlari, pedagogik ijodkorlikning asosiy mohiyati,  pedagogik faoliyatda qo’llaniladigan ilg’or innovatsion texnologiyalar xususida so’z yuritilgan. Ta`limda ilg`or pedagogik tajribalarni qo`llash orqali ta`lim sifatini yanada takomillashtirish zaruriyati yoritib berilgan.

Как цитировать


Abduqodirova, N. (2022). Pedagogika ta`lim tizimida ilg`or pedagogik tajribalarning o’rni. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4732

Библиографические ссылки


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi

murojaatnomasidan.

Tolipova Sh. Pedagogik texnologiyalar – do`stona muhit yaratish omili. – Toshkent,

YUNISEF, RTM, XTB, 2005 – yil.

Tolipov O‘, Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot.

T. 2005. 25-29-betlar

O`zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi “Inson

manfaatlari hamma narsadan ustun”. T. 2017. 8-11 betlar

Jo‘rayev R. Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. -T.: “Sharq”. 2005-y

Khaliqnazarovna, A. N. (2019). FORMATION OF A HEALTHY

LIFESTYLE IN THE FAMILY OF PRESCHOOL CHILDREN. European Journal of

Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).

Авторы


Nazira Abduqodirova

JDPI

Powered by I-Edu Group