Опубликован 2022-03-26

MAXSUS MAKTABDA TABIATSHUNOSLIK O’QITISH DASTURINING MAZMUNI: GEOGRAFIYA FANI MISOLIDA

Аннотация


Maxsus maktablarda geografiya fanini o‘qitish orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish va o‘stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayotlari va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlar beriladi.

Как цитировать


Mustafaqulova, D. (2022). MAXSUS MAKTABDA TABIATSHUNOSLIK O’QITISH DASTURINING MAZMUNI: GEOGRAFIYA FANI MISOLIDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/5483

Библиографические ссылки


D.I.Mustafaqulova.Developing of sustematic thinking ofstudents in biology courses.2020-11-09.

D.I.Mustafaqulova.Darslarda muammoli o’qitish texnologiyasi.Ta’lim texnologiyalari.2016.Toshkent 91-95 bet.

D.I.Mustafaqulova. Махсус мактабларда экологик таълим-тарбияни ташкил этиш ва амалга ошириш принциплари. Ислом Каримов асарларида мамлакатимиз ёшлари ҳаётий позициясини шакллантириш ва таълим – тарбия масалалари. Республика илмий-амалий конфренцияси материаллари. 2017 йил 26 май.

D.I.Mustafaqulova.Maxsus maktab o’quvchilarida tabiatshunoslik darslarida tashkil etish masalalarini ilmiy adabiyotlarda yoritilishi.

Авторы


Dildora Mustafaqulova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Geografiya, sayyora, ijtimoiy-iqtisodiy bilimlar, tabiatdan oqilona foydalanish, geografik obe’ktlar, tasavvur qilish
Powered by I-Edu Group