Опубликован 2022-03-26

ZAIF KO’RUVCHILAR NUTQ VA TAFAKKURINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI.

Аннотация


Zaif ko’ruvchi  o‘quvchilarning tafakkuri va nutqidagi rivojlanish o'ziga xosligi bilan sog‘lom tengqurlaridan farqlanib turadi. Zaif ko’ruvchi bolarning atrof-olamni idrok etishida ushbu o'ziga xoslik o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Uning tevarak-atrof haqidagi tasavvurlari sog‘lom bolaga nisbatan chegaralangan bo‘ladi. Shuning uchun dastlabki davrda aniq tasavvurlar bilan qurollantirishning, boyitishning maxsus metodlari yordamida bilim darajasi yuqoriga ko'tariladi. Sog‘lom, eshituvchi bola tug‘ilgandan keyingi dastlabki yillardanoq og‘zaki nutqni egallashga intilib boradi, tasavvurlari umumlashtirishga o'rganadi.

Как цитировать


Mustafaqulova, D. (2022). ZAIF KO’RUVCHILAR NUTQ VA TAFAKKURINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/5484

Библиографические ссылки


D.I.Mustafaqulova.Developing of sustematic thinking ofstudents in biology courses.2020-11-09.

D.I.Mustafaqulova.Darslarda muammoli o’qitish texnologiyasi.Ta’lim texnologiyalari.2016.Toshkent 91-95 bet.

D.I.Mustafaqulova. Махсус мактабларда экологик таълим-тарбияни ташкил этиш ва амалга ошириш принциплари. Ислом Каримов асарларида мамлакатимиз ёшлари ҳаётий позициясини шакллантириш ва таълим – тарбия масалалари. Республика илмий-амалий конфренцияси материаллари. 2017 йил 26 май.

D.I.Mustafaqulova.Maxsus maktab o’quvchilarida tabiatshunoslik darslarida tashkil etish masalalarini ilmiy adabiyotlarda yoritilishi.

Mustafaqulova, D. (2022). MAXSUS MAKTABDA TABIATSHUNOSLIK O’QITISH DASTURINING MAZMUNI: GEOGRAFIYA FANI MISOLIDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5483

Авторы


Dildora Mustafaqulova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

o‘quvchilarning tafakkuri, tevarak-atrof, tasavvur, induksiya, deduksiya, umumlashtirish, sabab, oqibat, taqqoslash
Powered by I-Edu Group