Опубликован 2022-03-26

MAXSUS MAKTAB O’QUVCHILARIDA TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA TASHKIL ETISH MASALALARINI ILMIY ADABIYOTLARDA YORITILISHI

Аннотация


Ushbu maqolada tabiatshunoslik fanlarining maxsus maktablarda o’qitilishi tarixi hususida mulohazalar yuritilgan.

 

Как цитировать


Mustafaqulova, D. (2022). MAXSUS MAKTAB O’QUVCHILARIDA TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA TASHKIL ETISH MASALALARINI ILMIY ADABIYOTLARDA YORITILISHI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/5488

Библиографические ссылки


D.I.Mustafaqulova.Developing of sustematic thinking ofstudents in biology courses.2020-11-09.

D.I.Mustafaqulova.Darslarda muammoli o’qitish texnologiyasi.Ta’lim texnologiyalari.2016.Toshkent 91-95 bet.

D.I.Mustafaqulova. Махсус мактабларда экологик таълим-тарбияни ташкил этиш ва амалга ошириш принциплари. Ислом Каримов асарларида мамлакатимиз ёшлари ҳаётий позициясини шакллантириш ва таълим – тарбия масалалари. Республика илмий-амалий конфренцияси материаллари. 2017 йил 26 май.

Mustafaqulova, D. (2022). MAXSUS MAKTABDA TABIATSHUNOSLIK O’QITISH DASTURINING MAZMUNI: GEOGRAFIYA FANI MISOLIDA. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5483

Mustafaqulova, D. (2022). ZAIF KO’RUVCHILAR NUTQ VA TAFAKKURINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5484

Авторы


Dildora Mustafaqulova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Darslik, ko’rgazmali metod, amaliy metod, obekt, ko’rgazmali qurol, ekskursiyalar, darsdan va sinfdan tashqari mashg’ulotlar
Powered by I-Edu Group