Опубликован 2022-06-28

AQLI ZAIF BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Аннотация


Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda aqli zaiflik holati namoyon bo’lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida mulohazalar yuritilgan.

Как цитировать


Toshpo’latova, N., & Kadirova, M. (2022). AQLI ZAIF BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6414

Библиографические ссылки


K.Mamedov, M.Soatov,P. Po’latova .” Oligofrenopedogogika asoslari” Toshkent O’qituvchi nashriyoti 1994 yil chiqarilgan.

P.M.Po’latova “Maxsus pedogogika”. G’ofur G’ulom nomidagi nashriyoti –matbaa ijodiy uyi Toshkent- 2005 yil.

L.Mo’minova, SH.Amirsaidova, Z .Mamarajabova, M.Xamidova, D.Yaqubjanova, Z. Jalolova , N.Abidova “Maxsus psixologiya” . O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti Toshkent-2013 yil.

Manzura Nabiyeva ,Sh. Urishov, M .Abdiyeva. Diqqat –e’tiborni rivojlantiramiz. Davr nashriyoti Toshkent 2013-yil.

Авторы


Nodira Toshpo'latova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Mahliyo Kadirova

Ключевые слова:

Oligofreniya, autogen, idrok, tafakkur jarayoning buzilishi

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group