Опубликован 2022-12-29

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация


Мактабгача таълим муассасаларида ўйин фаолияти меҳнат сингари бирор аниқ натижага эриилмайди, аммо у меҳнат сингари болаларга қувонч бағишлайди, улар ўзларида қониқиш ҳиссини сезадилар. Боғча ёшидаги болаларнинг меҳнат фаолиятини содда ва элементар томонларини ўргатишнинг аҳамияти ва бола ҳаётидаги ўрни хусусидаги маълумотлар баён қилинган.

Как цитировать


Toshpo’latova, N., & Xazratqulova, S. (2022). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7447

Библиографические ссылки


Дўстмуҳамедова Ш.А., Нишонова З.Т. ва бошқалар. Ёш даврлари ва

педагогик психология. -Т.: Фан ва технологиялар, 2013.

Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и

возрастная психология): учебник для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2007.

Ҳудойқулов Х.Ж. “Одоб-ахлоқ ва тарбия дурдоналари”. -Т., 2008 йил

. Ядгарова Г.Т. “Тарбияси қийин гуруҳга мансуб болалар билан ишлаш”,

услубий қўлланма, -Тошкент, 2007 йил

Абдурасулов, Р., & Ташпулатова, Н. (2019). Философские и психологические особенности занятий восточными единоборствами в процессе формирования личности. Человеческий фактор: Социальный психолог, (1), 7-11.

Тошпўлатова, Н. (2021). ЧЕТ ТИЛИ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЎҚУВЧИНИНГ ИНДИВИДУАЛ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЙАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ УСУЛЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Тошпўлатова, Н. (2021). ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ РАҲБАРИНИНГ МУЛОҚОТИ ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (3).

Тошпўлатова, Н. (2022). ЎСМИРЛИК ДАВРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА ЁНДОШУВНИНГ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

Тошпўлатова, Н. (2022). ЎСМИРЛАРДА САЛБИЙ ХУЛҚ АТВОРЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3).

Тошпўлатова, Н. (2022). ОИЛАДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОТА-ОНАЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5).

Тошпўлатова, Нодира Худжамурадовна (2022). ЎҚУВЧИЛАР ТАФАККУР ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРНИНГ ЎРНИ. Ориентал ренаиссанcе: Инновативе, эдуcатионал, натурал анд соcиал сcиенcес, 2 (2), 701-706.

Тошпўлатова, Н. (2021). ЁШ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА–ЎҚУВЧИЛАР РУҲИЙАТИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Тайиров, М. (2022). ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУРНИНГ “БОБУБРНОМА” АСАРИДАГИ ИЛМИЙ ВА БУНЁДКОРЛИК ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ ОРҚАЛИ ЁШЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК, ҒУРУР, ИФТИХОР ТУЙҒУЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(7). извлечено от

Авторы


Nodira Toshpo'latova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Sarvinoz Xazratqulova

Ключевые слова:

меҳнат, фаолият, содда ва элементар фаолият, жамовий ўйин, жамоавий меҳнат

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group