Опубликован 2022-07-01

MAXSUS MAKTABLARDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI TANLAB OLISHDA DIFFERENSIAL YONDASHUV

Аннотация


Maqolada maxsus maktablarga imkoniyati cheklangan bolalarni tanlav olish va ularni ta’limga jalb qilish, bu masala yuzasidan respublikamizda qabul qilingan qarorlar taxlil qilingan.

Как цитировать


Muzaffarova, X. (2022). MAXSUS MAKTABLARDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI TANLAB OLISHDA DIFFERENSIAL YONDASHUV. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6417

Библиографические ссылки


Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARI JAROHATLANGAN BOLALAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Aqli zaif o ‘quvchilarning muloqot munosabatlarining pedagogik–psixologik asoslari. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ БОЛАЛАР БИЛАН КОРРЕКЦИОН-РИВОЖЛАНТИРИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШГА ЯНГИЧА ЁНДОШУВЛАР. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Inklyuziv ta’lim-yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). TA’LIM–TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHDA O’QITUVCHINING MAHORATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). Мактабгача ёшдаги болалар билан олиб бориладиган логопедик машғулотларни ўйинлар асосида ташкиллаштириш. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). HORIJIY MAMLAKATLARDA AQLI ZAIF BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR MAZMUNI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUQSONLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). INKLYUZIV TA’LIMNI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHDA KORREKSION METODLARINING MOHIYATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALAR PSIXIKANING RIVOJLANISHINI BELGILAYDIGAN OMILLAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). MАХSUS YORDAMGА MUHTОJ BOLALARNI TА’LIMGА JALB ETISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Болаларнинг мактабга психологик тайёргарлиги. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Bolalarda nutq buzilishlari va ularga korreksion yondashish usullari. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ИМБЕЦИЛАМИ. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). ТОПИШМОҚЛАР ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШ. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). ЁРДАМЧИ МАКТАБ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МУЛОҚОТ ТУРЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARGA BARVAQT YORDAM TIZIMINI TASHKILLASHTIRISH MASALALARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN TA’LIM-TARBIYA ISHLARI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ ЎҚУВЧИЛАР МУЛОҚОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ЯНГИЧА ЁНДОШИШ. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, K. N., & XXX, O. I. (2020). IDENTIFICATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). THE CORRECTIVE IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.

Muzaffarova, X. (2020). Inklyuziv ta’lim-yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). HORIJIY MAMLAKATLARDA AQLI ZAIF BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR MAZMUNI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2021). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHDA KORREKSION METODLARINING MOHIYATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUQSONLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). TA’LIM–TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHDA O’QITUVCHINING MAHORATI. Scienceweb academic papers collection.

Авторы


Xayitgul Muzaffarova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Bоlаlаr, nоgirоn, zаif, kаmchiligi bоr, оg’ir dаrаjа, mаjruh bоlа, qonun

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group