Опубликован 2022-06-30

KO’RISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH XUSUSIYATLARI

Аннотация


Maqolada alohida yordamga muhtoj bolalar ta’lim-tarbiyasi, shu jumladan ko’rishida kamchiliklari bo’lgan bolalar va ularni kamchiliklarini bartaraf etish yuzasidan olib boriladigan ishlar haqida fikr – mulohazalar bildirilgan.

Как цитировать


Muzaffarova, X. (2022). KO’RISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/6422

Библиографические ссылки


2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi”. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

“2017-2021-yillarda maktabgacha taʼlim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-sonli Qarori.

Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi qonuni: “Barkamol avlod – Oʻzbekiston taraqqiyotining poydevori”. – T.: Sharq, 1997.

R.SHomaxmudova “Ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalar inkluziv ta’limi” Toshkent YuNESKO 2005 yil (ilmiy maqola).

R.SHomaxmudova “Ko’zi ojiz kishilarni uy ro’zg’or tutishga o’rgatish”. Toshkent 1999 yil.

Internet ma’lumotlari. PY. http // Special psypublika . PY. http // revolution allbest. ru/ pedagogies // w.w.w.Kinder.by.

N.Abidova “Ko’rishga nuqsoni bo’lgan bolalar rivojlanish xususiyatlari” (Respublika Ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to’plami) 2011 yil.

I.K.Xoliqov “Ko’zi ojiz bolalarni o’qitish uslubiy muammolari”. (Respublika Ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to’plami) 2011 yil.

Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). HARAKAT-TAYANCH A’ZOLARI JAROHATLANGAN BOLALAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Aqli zaif o ‘quvchilarning muloqot munosabatlarining pedagogik–psixologik asoslari. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ БОЛАЛАР БИЛАН КОРРЕКЦИОН-РИВОЖЛАНТИРИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШГА ЯНГИЧА ЁНДОШУВЛАР. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Inklyuziv ta’lim-yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). TA’LIM–TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHDA O’QITUVCHINING MAHORATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). Мактабгача ёшдаги болалар билан олиб бориладиган логопедик машғулотларни ўйинлар асосида ташкиллаштириш. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). HORIJIY MAMLAKATLARDA AQLI ZAIF BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR MAZMUNI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUQSONLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). INKLYUZIV TA’LIMNI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHDA KORREKSION METODLARINING MOHIYATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALAR PSIXIKANING RIVOJLANISHINI BELGILAYDIGAN OMILLAR. Scienceweb academic papers collection.

Авторы


Xayitgul Muzaffarova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Nogironlarni reabilitatsiya qilish, imkoniyati cheklangan, bola, maxsus maktab, korreksiya, anomaliya

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group